Yönetim Sistemleri Politikası

  • YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Bak Gravür Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda;

Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
Şirket hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,
İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,

Çevresel dengeyi, Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin farkında olmayı ve sürece katkı sağlamayı,
Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,

Müşteri taleplerini dikkate alarak iyileştirici faaliyetlerde bulunarak müşterilerimizin memnuniyetinde sürekliliğini sağlamayı,
Verimliliğimizle, rekabet gücümüzü artırmayı ve güvenilir firma imajımızı güçlendirmeyi,

Tedarikçileri desteklemeyi ve geliştirmeyi,
Teknolojiyi yakından takip ederek sektöre özgü kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına yönelik çözüm yolları geliştirmeyi,
Tüm yatırımlarında çevresel etkileri değerlendirmeyi ve etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak mevcut en iyi teknikleri dikkate almayı,
Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı,
Çalışanların, yüklenicilerin ve diğer çözüm ortaklarının kalite, çevre ve İş sağlığı ve güvenliği bilinçlerini geliştirmeyi, taahhüt etmektedir.

Bak Gravür Teknolojisi San. Tic. AŞ Konum Bilgisi