Kalite Kontrol

Bak Gravür, modern teknoloji yöntemlerini kullanan deneyimli kadrosuyla standartlara uygun biçimde kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Bak Gravür, Çevre ve Kalite Politikasıyla;

 • Şirket hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,
 • ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001’e göre oluşturulan ISG, çevre ve kalite sistemimizi yürüterek sürekliliğini sağlamayı,
 • Politikamızın uygulanmasını ve etkinliğini düzenli iç tetkiklerle doğrulamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri izleyerek gelişmiş teknolojileri kullanıma almayı,
 • Üretim, satış ve pazar artışımızı gerçekleştirirken; hata oranlarını düşürerek verimli çalışma ortamının sürekliliğini sağlamayı,
 • Verimliliğimizle rekabet gücümüzü artırmayı ve güvenilir firma imajımızı güçlendirmeyi,
 • Müşteri taleplerini dikkate alarak iyileştirici faaliyetlerde bulunarak müşterilerimizin memnuniyetinde sürekliliğini sağlamayı,
 • İstatistikî çalışmaların sonuçlarını ve şirket bölümlerinden gelen geliştirici faaliyet önerilerini değerlendirerek sürekli gelişimle ilerlemeyi,
 • Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışan ve iş ortaklarımızın bilinçlendirilmesi için eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı; yönetim sistemleri konusunda farkındalığı artırmayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Yasal mevzuat ve düzenleyici yapıların şartlarına uyum sağlamayı,
 • Müşteri istekleri ve sektördeki gelişmelere uygun olarak tasarlanmış dünya standartlarında kaliteli ürünler sunmayı; araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bu ürünleri sürekli geliştirmeyi,
 • Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını gerçekleştirmeyi,
 • Çalışanlar için karşılıklı saygı, güven ve anlayışa dayalı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve
 • Bu kalite politikasına bağlı kalarak kalite politikasının etkinliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.