Yönetim Sistemleri Politikası

Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

Bak Gravür Teknolojisi Sanayi ve Ticaret AŞ; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği, çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda,

 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • Şirket hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,
 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
 • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
 • Çevresel dengeyi, doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Sera gazı emisyonlarını azaltarak, çevreye vereceğimiz zararı en alt seviyeye çekmeyi, sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlamayı ve doğaya bırakılan karbon ayak izimizi azaltmayı,
 • İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin farkında olmayı ve sürece katkı sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
 • Müşteri taleplerini dikkate alarak iyileştirici faaliyetlerde bulunarak müşterilerimizin memnuniyetinde sürekliliğini sağlamayı,
 • Verimliliğimizle, rekabet gücümüzü artırmayı ve güvenilir firma imajımızı güçlendirmeyi,
 • Tedarikçileri desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Tüm yatırımlarında çevresel etkileri değerlendirmeyi ve etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak mevcut en iyi teknikleri dikkate almayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı, kuruluşumuzda iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek tehlikeleri ortadan kaldırarak ve riskleri azaltarak fırsatları tespit etmeyi,
 • Teknolojiyi yakından takip ederek sektöre özgü kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına yönelik çözüm yolları geliştirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına tüm çalışanlarımızın da katkılarıyla, gerekli faaliyetleri yapıp sürdürülebilirliği sağlamayı,
 • Çalışanların, yüklenicilerin ve diğer çözüm ortaklarının kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilinçlerini geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

Onaylayan:
Genel Müdür
N. Ahmet Genç


Form No:
BG0G03 03/03
Rv: 12

Bak Gravür Teknolojisi San. Tic. AŞ Konum Bilgisi