Kalite Kontrol

Bak Gravür Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda;

 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • Şirket hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,
 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
 • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
 • Çevresel dengeyi, Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin farkında olmayı ve sürece katkı sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
 • Müşteri taleplerini dikkate alarak iyileştirici faaliyetlerde bulunarak müşterilerimizin memnuniyetinde sürekliliğini sağlamayı,
 • Verimliliğimizle, rekabet gücümüzü artırmayı ve güvenilir firma imajımızı güçlendirmeyi,
 • Tedarikçileri desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Tüm yatırımlarında çevresel etkileri değerlendirmeyi ve etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak mevcut en iyi teknikleri dikkate almayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı, kuruluşumuzda iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmayı, fırsatları tespit etmeyi,
 • Teknolojiyi yakından takip ederek sektöre özgü kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına yönelik çözüm yolları geliştirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmeyi,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına tüm çalışanlarımızın da katkılarıyla, gerekli faaliyetleri yapıp sürdürülebilirliği sağlamayı,
 • Çalışanların, yüklenicilerin ve diğer çözüm ortaklarının kalite, çevre ve İş sağlığı ve güvenliği bilinçlerini geliştirmeyi, taahhüt etmektedir.

Rv no:11