Ürünler ve Hizmetler

Barrel Proof Hizmeti

“Barrel Proof”, prova baskı ile renk ve tasarıma referans oluşturma sürecidir. Yeni bir tasarımın yapılabilirliğini ölçmek için yararlanılan bu uygulamada baskıyı gerçekleştiren, silindir üreten firmalarla, mürekkep firması ortak bir çalışma yürütmektedir. Yeni bir ambalajı veya yeni bir tasarımı değerlendirmek için gerçek silindir ve mürekkep ile prova baskı alınarak renk ve tasarıma referans oluşturulmaktadır. Ulaşılmak istenen sonuç elde edilene kadar denemeler yapılmakta ve nihai onaydan sonra ilgili çalışmanın renk, işleme metodu ve değerleri ile mürekkebi referans kabul edilerek standartlaştırılmaktadır.