Ürünler ve Hizmetler

Rotogravür Baskı Silindiri

Esnek ambalaj ve tütün ürünleri sektörleri için yüksek kalite ve çözünürlükte üretilen rotogravür baskı silindirleri.

Esnek Ambalaj Silindiri

Uzun ömürlü, minimum baskı set-up süreli, yüksek kalitede konik/şaftlı baskı silindirleri.

Tütün Ürünleri Ambalaj Silindiri

Direkt, asit indirgeme ve emboss işleme yöntemleri ile tütün ürünleri ambalaj sektöründe kullanılmak üzere üretilen silindirler.

Gravüre Hazır Silindir

Talep edilen yüzey pürüzlülüğünde, taşlamalı/taşlamasız, gravür işlemeye hazır silindirler.

Bandrol Silindiri

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde kullanılan bandroller ile diğer güvenlik bandrolleri için üretilen silindirler.